โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ SIAM ENERGY FIRE และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright ครบวงจร (One Stop Service)

Activity


กิจกรรมบริษัท (ACTIVITY)

 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในเครือ SIAM ENERGY GROUP ได้จัด Training อบรมความรู้สินค้า ระบบดับเพลิง และ ชนิดของถังดับเพลิง ให้ กับ ตัวแทนจำหน่าย พร้อมเยี่ยมชม ระบบการทำงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QA & QC) ของบริษัทฯ


 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 :: ฝ่าย Maintenance & Service ได้จัดอบรม Training Course เจาะลึกถึงระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์สินค้าในหมวดต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย (SALE) และ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC.)


 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 :: ฝ่าย Maintenance & Service Department  จัด Training ให้กับห้วหน้างานในส่วนงานซ่อมผลิตภัณฑ์สินค้าและงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 :: กิจกรรม Meeting Out นอกสถานที่เพื่อเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ภายในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น

 

 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 :: ในเครือ สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ได้มีการมอบรางวัล TOP TEN DEALER AWARD 2017 ให้กับตัวแทนจำหน่ายดีเด่นโรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ SIAM ENERGY FIRE และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright ครบวงจร (One Stop Service)