สาขา โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ FIREMAN และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright และ SUNNY ครบวงจร (One Stop Service)

กิจกรรมของบริษัท


 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : Training อบรมความรู้สินค้า ระบบดับเพลิง และ ชนิดของถังดับเพลิง ให้ กับ ตัวแทนจำหน่าย พร้อมเยี่ยมชม ระบบการทำงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QA & QC) ของบริษัทฯ


 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 :: ฝ่าย Maintenance & Service Department  จัด Training ให้กับห้วหน้างานในส่วนงานซ่อมผลิตภัณฑ์สินค้าและงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สาขา โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ FireMan และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright และ SUNNY ครบวงจร (One Stop Service)