สาขา โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ FIREMAN และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright ครบวงจร (One Stop Service)

งานติดตั้ง บำรุงรักษา


มาตรฐานการดูแล ที่เป็นหนึ่ง


Call Center :: 090 962 5417 (ฝ่ายบริการ)งานศูนย์บริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

>> สำหรับ ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์การดับเพลิง <<

  1. งานบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา (สัญญาบริการ รายเดือน หรือ รายปี)
  2. งานบริการติดตั้ง ถังดับเพลิง และ งานเติม - บรรจุผงเคมีแห้ง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  3. งานบรรยายนอกสถานที่ และ การอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิง และ ชนิดของถังดับเพลิง โดยวิทยากรด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

  • บริการ อบรมให้ความรู้ในด้านวิชาการ เกี่ยวกับ ระบบดับเพลิง และ ชนิดของถังดับเพลิงต่างๆ 
  • บริการ อบรมความรู้ ภาคปฏิบัติ ในการดับไฟ ของชนิดถังดับเพลิง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ ถูกวิธี
  • อบรม และ ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ นอกสถานที่ โดยวิทยากรรับเชิญด้าน จป.วิชาชีพ โดยตรงให้กับชาวต่างชาติ (ประเทศเกาหลี)

 กฎหมาย ที่ควรรู้สำหรับการเลือกซื้อ ถังดับเพลิง จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. (มอก.332-2537) ถึงมีสิทธิ์ซื้อ ขาย ได้ภายในประเทศไทย


 ณ.ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย ถังดับเพลิง เป็นจำนวนมากในตลาด และ ขาดความรับผิดชอบในด้านการบริการหลังการขายโดยที่ไม่ดูแลและช่วยเหลือผู้ซื้อ โดยให้ไปติดต่อโรงงานหรือศูนย์บริการแทน (เพราะฉะนั้นท่านลูกค้าควรเลือกซื้อสินค้ากับโรงงานและศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจ 100 % ในด้านการบริการหลังการขาย)

 

 จะซื้อสินค้าแพงไปทำไม? เลือกซื้อสินค้ากับผู้ผลิตและศูนย์บริการโดยตรงมั่นใจกว่า 100%


สาขา โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์บริการ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ FireMan และ ศูนย์บริการเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ Max Bright ครบวงจร (One Stop Service)